SORUMLULUK REDDİ

.

AGRO GLOBAL GROUP TOKEN

Terms and Conditions

Bu sayfa, AGRO GLOBAL GROUP CORP tarafından sunulan içerik ve hizmetlerin (bundan böyle, “Hizmetler”) kullanımına ilişkin genel hüküm ve koşulları (“Şartlar ve Koşullar”dan itibaren) ve bunlar www.agroglobal.network’e ait web sitesindeki (bundan böyle “Web Sitesi”) kontrol şirketleri (bundan böyle “AGRO Global”) tarafından kontrol edilmekte ve denetlenmekte ve ilgili ve ortak kullanım koşullarına tabidir. Web Sitesi ve Hizmetler, İngiliz Virgin Adaları’nda 2083245 şirket numarasıyla kayıtlı ve Intershore Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands adresinde bulunan AGRO GLOBAL CORP tarafından sağlanmaktadır.
Bu sayfayı dikkatlice okuyunuz ve Şartlar ve Koşulları kabul etmediğiniz takdirde Web Sitesinden ayrılın ve sunulan Hizmetleri kullanmayınız. Web Sitesinin Kullanıcı tarafından kullanılması, burada belirtilen Hüküm ve Koşulların tam ve koşulsuz kabulü olarak anlaşılacaktır.
Bundan böyle “Siz” ve “Kullanıcı” terimleri, Web Sitesine herhangi bir nedenle erişim sağlayan tüm gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade etmek için kullanılacaktır. “İş Günleri” terimi burada Arjantin Cumhuriyeti’ndeki idari ve bankacılık iş günlerine atıfta bulunmak amacıyla kullanılmıştır.
AGRO Global, Hizmetleri, bu Hüküm ve Koşulları ve bunları tamamlayan kuralları, dilediği zaman ve uygun gördüğü sıklıkta gözden geçirme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar. En son güncellenmiş versiyon sadece Site Web Sitesinde yayınlanacak ve yeni Şartlar ve Koşullar hakkında periyodik olarak danışmak ve / veya bilgilendirilmek tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır.

SİTEYE ERİŞİM

1.1. Web Sitesini kullanmak isteyen Kullanıcı, kayıt formunu tüm alanlarında geçerli veriler ve kesin, doğru ve gerçek kişisel bilgileri (“Kişisel Veriler” ve/veya “Bilgiler”) ile doldurarak kayıt olmalıdır. Kayıt olduktan sonra Kullanıcı, Kişisel Verileri gerektiği şekilde güncelleme taahhüdünü üstlenir. AGRO Global, Kullanıcı tarafından sağlanan Kişisel Verilerin doğruluğundan sorumlu değildir. Kullanıcı, girdiği bilgilerin güvenilirliğini, doğruluğunu, bütünlüğünü, geçerliliğini ve gerçekliğini her durumda garanti eder ve bundan sorumludur. AGRO Global, Kullanıcı tarafından verilen Kişisel Verileri doğrulamak için belge ve/veya ek bilgi talep etme ve ayrıca verileri teyit edilemeyen Kullanıcıyı geçici veya kalıcı olarak askıya alma hakkını saklı tutar. AGRO Global ayrıca kayıt talebini reddetme veya bir hesabı geçici veya kalıcı olarak Kullanıcıya herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmadan iptal etme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerde uyumsuzluk veya tutarsızlık tespit edilmesi veya şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesi durumunda AGRO Global, Hesabı otomatik olarak reddedecek, iptal edecek veya askıya alacaktır. Her iki durumda da, AGRO Global’in kararı, Kullanıcı için hiçbir şekilde tazminat veya tazmin hakkı doğurmaz. Sınıfı ne olursa olsun, bir Hesap her durumda kişisel, benzersiz ve devredilemez ve tek bir Kullanıcıya tahsis edileceği anlaşılmıştır ve satışı, devri veya transferi (itibar dahil) herhangi bir unvan altında yasaklanmıştır. Kullanıcı, Hesabının üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasına izin veremez veya böyle bir yetki veremez

1.2. Kullanıcı, kendi adını, e-posta adresini ve şifresini girerek Web Sitesine kaydından kaynaklanan kişisel hesaba (bundan böyle “Hesap” olarak anılacaktır) erişecektir. Kullanıcı, verilerinin ve şifrelerinin gizliliğini korumaktan sorumlu olacaktır. Kullanıcının şifresini unutması veya kaybetmesi durumunda, şirket ile support@agroglobal.network adresinden e-posta yoluyla iletişime geçmeli ve burada belirtilen adımları izlemelidir. Kullanıcı, Web Sitesinin kayıt talebinde bulunan bazı verileri isimsiz olarak üçüncü şahıslara ifşa edebileceğini kabul ve beyan eder. Her halükarda, AGRO Global, bu tür bilgilerin ilgili olduğu veya kesinlikle gerekli olduğu durumlarda, yürürlükteki yasalara veya yasal prosedürlere uygunluk için gerekli olduğu ölçüde, önceden izin almadan Kullanıcının adını veya e-posta adresini üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir. Web Sitesi aracılığıyla hizmetlerin sağlanması. Bu durumda, bilgilerin aktarımı nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği her türlü zarardan, verilerin alıcısı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Kullanıcı, Hesabında gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumlu olacaktır, çünkü hesaba erişim, kendisine özel bilgi olacak olan Şifresinin girişi ve kullanımı ile sınırlıdır. Kullanıcı, Hesabının herhangi bir yetkisiz kullanımını ve ayrıca yetkisiz üçüncü şahısların hesaba girişini derhal ve uygun yollarla AGRO Global’e bildirmeyi kabul eder.

1.3. Kullanıcı tarafından Web Sitesine kayıt olurken sağlanan tüm Bilgiler ve diğer her türlü veri ve bilgiler, Kullanıcının bildiği ve kabul ettiği bu Hüküm ve Koşullarda belirtildiği şekilde kullanılacaktır.

1.4. AGRO Global, Bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanacaktır: a) tanımlama ve kimlik doğrulama, b) yönetim ve ticari yönetim, c) hizmet geliştirme, d) istatistiksel amaçlar, e) diğerlerinin yanı sıra bildirim, promosyon veya reklam gönderme.

1.5. Kullanıcı, kara para aklamayı, terörün finansmanını ve/veya dolandırıcılığı önleme prosedürlerinin gerektirmesi halinde, AGRO Global’e, Hesabının kaydı ve doğrulanması sırasında sağlanan kişisel bilgileri (e-posta adresi dahil) finansal kuruluşlarla ve Hizmetlerin sunulduğu tüm yargı alanlarında www.agroglobal.network aracılığıyla hizmet sunmaya ve/veya operasyonları iyileştirmeye veya kolaylaştırmaya katkıda bulunan hizmet sağlayıcılar veya bağlı şirketlerle paylaşma yetkisi verir. AGRO Global, amacı kullanıcılarımızın kişisel verilerinin mahremiyeti ve gizliliğini sağlamak olan anlaşmalar veya sözleşmeler imzalayarak, bilgi iletiminde belirli standartların karşılanmasını sağlayacaktır.

WEB SİTESİNİN KULLANIMI

2.1. Kullanıcı, Web Sitesini işbu Hüküm ve Koşullara, yürürlükteki yasalara ve ahlak ve törelere uygun olarak kullanmayı kabul eder.

2.2. Kullanıcı, Siteyi, Kullanım Koşulları hükümlerine aykırı, üçüncü kişilerin hak ve menfaatlerine zarar verecek veya herhangi bir şekilde Siteye zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek veya bozabilecek yasa dışı amaçlar veya etkiler için veya Web Sitesinin Kullanıcı tarafından normal kullanımını engelleyecek şekilde kullanmaktan kaçınmayı taahhüt eder.

2.3. Web Sitesi yalnızca yasal amaçlarla, Hizmetlerle ilgili bilgilere erişmek için kullanılabilir. AGRO Global, Web Sitesinin (i) eksik, yanlış veya hatalı biyografik bilgiler yayınlamak; (ii) aynı Kullanıcıya karşılık gelen birden fazla hesap kaydetme; (iii) bu Web Sitesinin veya bu Web Sitesinde gerçekleştirilen herhangi bir faaliyetin düzgün çalışmasını önlemek veya engellemeye çalışmak için herhangi bir mekanizma kullanmak; (iv) şifrenizi üçüncü şahıslara açıklamak veya paylaşmak veya şifrenizi yetkisiz amaçlarla kullanmak; (v) bu Web Sitesinde gezinmek veya arama yapmak için Şirket tarafından bu Web Sitesinde sağlanan arama araçlarından farklı herhangi bir makine, yazılım, araç, aracı veya başka mekanizma kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek; ve (vi) bu Web Sitesindeki herhangi bir yazılım programının şifresini çözmeye, kaynak kodunu çözmeye veya elde etmeye teşebbüs etmek

2.4. Kullanıcının Web Sitesini (i) mevcut yönetmelikleri ihlal eden, (ii) üçüncü kişilerin haklarını veya gizlilik, onur, mahremiyet, imaj veya diğer hakları ihlal edecek şekilde iletmek, dağıtmak, depolamak veya imha etmek için kullanması yasaktır. diğer insanların bilgileri.

2.5. Kullanıcının aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesinin güvenliğini ihlal etmesi veya ihlal girişiminde bulunması yasaktır: (i) söz konusu kullanıcıya yönelik olmayan verilere erişmek veya Kullanıcı tarafından erişim yetkisi olmayan bir sunucuya veya hesaba girmek, ( ii) bir sistemin veya ağın güvenlik açığını değerlendirmek veya test etmek veya uygun yetkilendirme olmaksızın güvenlik veya tanımlama önlemlerini ihlal etmek, (iii) Virüs göndermek dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Hizmeti herhangi bir Kullanıcıya, ana bilgisayara veya ağa engellemeye çalışmak Web Sitesine veya doygunluk veya Hizmet reddi saldırıları yoluyla, (iv) ürün veya hizmetlerin promosyonları ve/veya reklamları dahil olmak üzere istenmeyen e-postalar göndermek veya (v) herhangi bir TCP/IP paketi başlığını veya herhangi bir bölümünü tahrif etmek herhangi bir e-postanın veya tartışma forumu mesajlarının başlığı.

2.6. Sistem veya ağ güvenliği ihlalleri ceza gerektiren suçlar ve hukuki sorumluluğa yol açabilir. AGRO Global, sistem güvenliğine yönelik ihlal durumlarını araştıracak ve bu tür ihlallere karışan Kullanıcı ile ilgili kovuşturma başlatmak için yetkili adli veya idari mercilere başvurabilecektir.

2.7. AGRO Global, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Hüküm ve Koşullarda tanımlanan standartlara veya AGRO Global’in mevcut politikalarına uymayan bir Kullanıcıyı tazminat hakkına yol açmadan askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar..

SİTE İÇERİĞİ. FİKRİ MÜLKİYET

3.1. Metin, bilgi, grafik, resim, logo, ticari marka, bilgisayar programları, veritabanları, tasarımlar, işlevsel mimari ve diğer tüm materyaller (bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır) gibi bu Web Sitesinin içeriği her bir yargı bölgesindeki geçerli yasalar ile telif hakları, patentler, ticari markalar, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar ve alan adları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere korunmaktadır.

3.2. Tüm İçerik, AGRO Global’e ve/veya diğer ilgili şirketlere ve/veya içerik sağlayıcılarına aittir. Web sitesinin içeriğinin derlenmesi, birbirine bağlanması, işletilmesi ve düzenlenmesi AGRO Global’in münhasır mülkiyetindedir. İçeriğin izinsiz kullanımı, uyarlanması, çoğaltılması ve/veya ticarileştirilmesi, her bir yargı bölgesinde yürürlükte olan mevzuat uyarınca cezalandırılabilir.

3.3. Kullanıcı, ticari markaları, ticari marka başvurularını, patentleri, faydalı modelleri, endüstriyel model ve tasarımları, amblemleri, logoları, izotipleri, ticari adları, şirket adlarını, ticari markaları, telif haklarını, alan adlarını, “know how”ı hiçbir şekilde kullanmamayı kabul eder. ve önceden yazılı izin olmaksızın AGRO Global ve/veya herhangi bir kontrol eden, kontrol edilen, bağlı ve/veya ilgili şirketin tüm diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları (belirlenmesine bakılmaksızın dünya çapında herhangi bir tür ve nitelikte).

3.4. Kullanıcı, AGRO Global’i tanımlayan ve ayırt eden tescilli veya tescilsiz ticari markalar, işaretler, logolar, tasarımlar, kelimeler veya tescilsiz isimler üzerindeki AGRO Global’in hakkını, unvanını ve menfaatini kabul eder ve doğrudan veya dolaylı olarak, AGRO Global’in söz konusu hak, unvan veya çıkarlarına itiraz edebilir veya bunları tehlikeye atabilirsiniz. Aynı şekilde Kullanıcı, yetkili makamlardan ürün markası, hizmet, isim, alan adı, şirket adı veya ticari ad olarak talepte bulunmamalı veya edinmemeli; Ticari markalar, AGRO Global’ı tanımlayan ve ayırt eden veya AGRO Global ticari markaları üzerinde veya üzerinde hak, unvan veya menfaat talep eden tescilli ticari markalara veya diğer tescilsiz işaretlere eşit, benzer veya kafa karıştırıcıdır.

3.5. Kullanıcı, sayfalarını oluşturmak ve işletmek için AGRO Global tarafından veya adına geliştirilen ve her bir yargı alanındaki geçerli ve güncel mevzuatla korunan programlama kodunu kopyalamayacak veya uyarlamayacaktır.

KULLANICININ KİŞİSEL VERİLERİ. KAYIT SİTE ÜZERİNDE YAPILIR

4.1. Web Sitesine kaydolduğunuzda, AGRO Global’e diğerlerinin yanı sıra ad ve soyadı, adres ve geçerli e-posta adresi (varsa) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri sağlamanız istenecektir.

4.2. AGRO Global, kayıt sırasında veya sonrasında belirttiğiniz tercihlere dayalı olarak size üçüncü taraf hizmetleri ve ürünleri sunma hakkını saklı tutar; bu tür teklifler AGRO Global veya üçüncü şahıslar tarafından yapılabilir.

4.3. Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili ayrıntılar için lütfen Web Sitesinin Gizlilik Politikasına bakın.

4.4. Kullanıcı, sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş olsun veya olmasın, Hesabın tüm kullanımlarından sorumlu olacaktır. Hesabınızın veya şifrenizin yetkisiz kullanımını derhal AGRO Global’e bildirmelisiniz.

4.5. Kayıtlı Kullanıcı ve/veya Hizmetleri kullanan kişi, verilen bilgilerin özgünlüğünü, doğruluğunu, geçerliliğini ve gerçekliğini garanti eder ve bunları usulüne uygun olarak güncel tutmayı taahhüt eder ve değişiklikleri AGRO Global’in web sitesinin ana sayfasında bulunan “İletişim” bölümünden haberdar eder.

4.6. Kullanıcı, verdiği kişisel bilgilerin AGRO Global müşterileri ile paylaşılmasına izin verir.

KAPASİTE

5.1. Hizmetler yalnızca yasal sözleşme yapma ve işe alınma ehliyetine sahip olan veya geçerli mevzuata göre reşit olan (Arjantin’de bu, en az 18 yaşında olmak anlamına gelir) kişiler tarafından kullanılabilir. Hizmetler, bu kapasiteye sahip olmayan veya geçici olarak askıya alınan veya kalıcı olarak devre dışı bırakılan Kullanıcı tarafından kullanılamaz. Kullanıcı, Siteye tüzel kişi olarak kaydolursa, söz konusu tüzel kişi adına sözleşme yapma ve bu Hüküm ve Koşullar hükümlerine göre onu bağlama kapasitesine sahip olmalıdır. AGRO Global, Kullanıcının Web Sitesini kullanma hakkına veya yeteneğine sahip olduğunu doğrulama yükümlülüğüne sahip değildir. Ayrıca Hizmetler, Sanal Para Birimlerinin risklerini ve oynaklığını anlayan münhasıran kalifiye kişiler tarafından kullanılabilir.individuals who understand the risks and volatility of Virtual Currencies.

5.2. Web Sitesi, farklı deneyimlere ve geçmişlere sahip çeşitli Kullanıcıları içeren sürekli gelişen bir topluluktur. AGRO Global, diğer kullanıcıların veya üçüncü tarafların Web Sitesindeki uygunsuz davranışlarını veya sohbet odaları ve halka açık forumlar dahil olmak üzere Hizmetlerden herhangi birine erişimini veya kullanımını izleyebilir ve bunlara karşı önlem alabilir, ancak reşit olmayanlar için uygun olmayan veya başka bir Kullanıcı için saldırgan olabilecek dil veya diğer erişilebilir materyaller sunabilir. Bu Hüküm ve Koşullar, Kullanıcı için davranış kurallarını belirtir, ancak AGRO Global, diğer kullanıcıların bunlara uyacağını garanti edemez.

5.3. Kullanıcı, Web Sitesine erişerek ve Hizmetleri kullanarak, yasal yaşta olduklarını ve yasal sözleşme yapma ehliyetine sahip olduklarını onaylar.

TAZMİNAT

6.1. Kullanıcı, AGRO Global’i, ilgili şirketleri yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini, bunların kullanımından kaynaklanan yargı ve/veya yargı dışı her türlü eylem dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü suçlamaya karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve mağdur etmemeyi ve Siteyi veya bu Hüküm ve Koşulların kendi adına ihlalini, AGRO Global’in, ilgili şirketlerin, yöneticilerinin, çalışanlarının ve temsilcilerinin yasal giderlerini karşılamaya kabul eder. AGRO Global, sizi herhangi bir dava ve/veya işlem ve/veya süreç hakkında derhal bilgilendirecektir.

KULLANICININ SORUMLULUĞU

7.1. Kullanıcı, Web Sitesini yegane ve münhasır sorumluluğu altında kullandığını kabul ve beyan eder. Her Kullanıcı, Web Sitesi içindeki eylemlerinden tek başına sorumlu olduğunu bilir ve bunu kabul eder. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden işlemler gerçekleştirirken, riski kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder. AGRO Global, Web Sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler nedeniyle Kullanıcının maruz kalabileceği kar kaybından veya diğer herhangi bir zarar ve/veya ziyandan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. AGRO Global, sisteme veya Web Sitesine duyulan güvene dayalı olarak Kullanıcının etkileşiminden sorumlu olmayacaktır.

7.2. Kullanıcı, bu Hüküm ve Koşulları kabul etmekle, AGRO Global’i, iştiraklerini ve ortaklarını, yöneticilerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını, eylem ve/veya iddialardan ve/veya her türlü ve/veya aralarındaki bir çatışmada kökeni veya bağlantısı olan zararların tazmininden kaynaklanan her türlü sorumluluktan muaf tutar.

7.3. Web Sitesi, AGRO Global’e ait olduklarını veya AGRO Global tarafından işletildiklerini veya bunlarla herhangi bir ilişkilerinin olmadığını göstermeyen üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. AGRO Global’in bu tür siteler üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığı göz önüne alındığında, bunlar tarafından sağlanan içerik ve/veya materyaller ve/veya eylemler ve/veya hizmetlerden veya bunların Kullanıcı’ya verdiği doğrudan veya dolaylı olarak sebep olunan zarar ve/veya kayıplardan sorumlu olmayacaktır. Diğer web sitelerine bağlantıların varlığı, AGRO Global veya ilgili veya kontrol edilen şirketler tarafından söz konusu sitelerin veya içeriğin sahipleri ile bir ortaklık, ilişki, onay veya tasdiki anlamına gelmez.

7.4. Kullanıcı, işbu Hüküm ve Koşulları kabul etmekle, gerçek veya sanal mal ve ürün ticaretinin piyasadaki dalgalanmalar sonucunda meydana gelebilecek zararlar nedeniyle önemli bir risk içerdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, kripto varlıklarının ticaretinin temelde güvene dayalı değişken bir piyasa olduğunu ve bu nedenle geleneksel bir piyasada hammadde veya mal ticareti ile paylaşılmayan özel risklere sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, bu hususları dikkate alarak, bu Hüküm ve Koşullarda açıkça belirtilmeyen ek risklerin olabileceğini kabul, beyan ve addetmekte ve doğrudan ve dolaylı olarak kripto varlıklarının özellikleri nedeniyle maruz kalınan zarar veya kayıplar için her türlü sorumluluktan AGRO Global’i muaf tutar.

7.5. En son teknolojiye ve ağların yapısına ve işleyişine dikkat eden Web Sitesi, her Kullanıcının söylediği kişi olduğunu teyit edemez.

7.6. AGRO Global, Web Sitesinin ve Hizmetlerin işleyişinin kullanılabilirliğini ve sürekliliğini garanti etmez. Genel olarak tüm Hizmetler ve içerik, tüm coğrafi bölgeler için mevcut değildir. Benzer şekilde, AGRO Global, Web Sitesinin ve Hizmetlerin belirli herhangi bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için yararlılığını veya yanılmazlığını ve özellikle, münhasıran olmamakla birlikte, Kullanıcının Web Sitesini veya Hizmetlerin sağlandığı siteleri etkin bir şekilde kullanabileceğini, farklı web sayfalarına erişebileceğini garanti etmez.

7.7. AGRO Global, Web Sitesinin kullanımının gizliliğini ve güvenliğini garanti etmez ve özellikle yetkisiz üçüncü şahısların, Kullanıcının Web Sitesini kullanmasının sınıfı, koşulları, özellikleri ve şartları hakkında bilgi sahibi olamayacağını garanti etmez. .Ne AGRO Global, ne de kontrol ettiği veya ilgili şirketleri, Web Sitesinin hatasız çalışacağını veya Web Sitesinin ve sunucusunun bilgisayar virüsleri veya diğer zararlı mekanizmalardan arınmış olacağını garanti etmez. Kullanıcının Web Sitesini kullanarak teknik servise gitmesi veya ekipmanı veya verileri değiştirmesi gerekiyorsa, ne AGRO Global ne de ilgili veya kontrol edilen şirketleri bu masraflardan sorumlu olmayacaktır. Web Sitesi, herhangi bir garanti olmaksızın Kullanıcının kullanımına açık olduğu şekliyle sunulmaktadır. Ne AGRO Global ne de ilgili veya kontrol edilen şirketler, Web Sitesinde bulunan içeriklerin, hizmetlerin, yazılımların, metinlerin, grafiklerin ve bağlantıların doğruluğu, özgünlüğü, eksiksizliği veya güncellenmesi konusunda garanti vermez.

7.9. Kullanıcı, yetkisiz üçüncü şahısların Kullanıcının Kişisel Verileri ve Web Sitesinde sunulan Hizmetler ile ilgili eylemlerinden kaynaklanabilecek her türlü zararlarla ilgili olarak AGRO Global’i her türlü sorumluluktan muaf tutar.

7.10. AGRO Global, sistemde, sunucuda veya internetteki arızalardan dolayı Kullanıcının uğrayacağı herhangi hasar, kayıp veya ziyandan sorumlu değil ve erişim sonucunda Kullanıcının ekipmanına bulaşabilecek herhangi bir virüsten sorumlu olmayacak ve Web Sitesinin kullanımı veya incelenmesi veya burada yer alan herhangi bir veri, dosya, resim, metin veya ses aktarımının bir sonucu olarak sistemlerde veya İnternet’te meydana gelen teknik aksaklıklardan veya arızalardan kaynaklanan zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk yükleyemez veya tazminat talep edemez. AGRO Global, Web Sitesinin sürekli veya kesintisiz erişimini ve kullanımını garanti etmez. Sistem, teknik zorluklar veya ağ arızaları veya AGRO Global’in elinde olmayan diğer bir durum nedeniyle nihayetinde kullanılamayabilir; Bu gibi durumlarda, AGRO Global’e veya ilgili veya kontrol edilen şirketlerine herhangi bir sorumluluk yüklemeden, mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için çaba sarf edilecektir. Kullanıcı, gönderilen e-postaların güvenli olmadığını kabul ve beyan eder ve AGRO Global’i, Kullanıcının İnternet üzerinden Web Sitesinden e-posta gönderme veya alma nedeniyle maruz kalabileceği zarardan muaf tutar.

7.11. AGRO Global, Web Sitesinde desteklenen kripto varlık işlemlerini yöneten yazılım protokolleri üzerinde hiçbir yetkiye veya kontrole sahip değildir. Bu protokoller genellikle açık kaynak kodlu olup herkes tarafından kullanılabilir, kopyalanabilir, değiştirilebilir ve dağıtılabilir. Kullanıcı, Hizmetleri kullanarak, (i) AGRO Global’in temel protokollerin işleyişinden sorumlu olmadığını ve AGRO Global’in bunların işlevselliğini, güvenliğini veya kullanılabilirliğini garanti etmediğini ve (ii) protokollerin çalışma kurallarının ani değişikliklere tabi olduğunu kabul ve beyan eder (nihai çatallanmalar veya “çatallar” söz konusudur). Çatal durumunda, Kullanıcı, fonlarını platformdan çekme fırsatına sahip olduğu sürece, alternatif bir protokolü desteklemek (veya desteklemeyi durdurmak) için AGRO Global’in (önceden bildirimde bulunarak veya bulunmadan) faaliyetlerini geçici olarak askıya alabileceğini ve AGRO Global’in gerekli gördüğü takdirde (a) sistemlerini yapılandırabileceğini veya yeniden yapılandırabileceğini veya (b) yapmamaya karar verebileceğini kabul eder. Kullanıcı, AGRO Global’in alternatif protokolün desteklenmeyen bir dalı ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmediğini kabul ve beyan eder.

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Tokenizasyon ve detokenizasyon süreci tanımlandıktan sonra kapsama alınır.

AGRO GLOBAL ÇALIŞANLARI

9.1. AGRO Global çalışanları, Web Sitesini bu Hüküm ve Koşullara kesinlikle uygun şekilde kullanabilir. Web Sitesini kişisel amaçlarla ve hiçbir koşulda AGRO Global veya herhangi bir ilgili veya kontrol edilen şirketler adına kullanamazlar. Bu nedenle, ne AGRO Global ne de ilgili veya kontrol edilen şirketler, yaptıkları temaslardan sorumlu değil. AGRO Global çalışanları, Web Sitesinin herhangi bir Kullanıcısı ile aynı koşullar altında bu Hüküm ve Koşullara tabidir. Web Sitesini kullanmak için çalışanlarınız, AGRO Global’deki bilgilerin yerine kişisel e-posta ve ev adreslerini vermelidir.

TAHSİS VEYA YETKİSİZ TİCARİ KULLANIM

10.1. Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi herhangi bir başlık altında devretmemeyi kabul ediyorsunuz. Ayrıca Web Sitesini izinsiz ticari amaçla kullanmamayı da kabul ediyorsunuz.

10.2. Aynı şekilde Kullanıcı, Web Sitesini ve Hizmetleri özenle ve geçerli ve yürürlükteki yasalara ve bu Hüküm ve Koşullara uygun olarak kullanmayı kabul eder.

İPTAL

11.1. AGRO Global, kayıtlı Kullanıcının bu Hüküm ve Koşulların ve / veya herhangi bir bildirim, kullanım düzenlemesi ve kendisine bildirilen talimat ihlali nedeniyle uyarılar, geçici askıya almalar ve kalıcı iptaller (abonelikten çıkma) verme yetkisine sahiptir ancak yükümlülüğü yoktur.

11.2. Önceki noktada belirtilenlere bakılmaksızın, AGRO Global, bu Hüküm ve Koşullardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, elindeki tüm yasal yolları kullanma hakkını saklı tutar.

HÜKÜM VE KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK

12.1. AGRO Global, bu Hüküm ve Koşulların tamamını veya bir kısmını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, AGRO Global, Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmak için kayıtlı e-posta adresinden Kullanıcıyı bilgilendirecektir. Kullanıcı, AGRO Global tarafından söz konusu e-posta adresine yapılan bildirimin yeterli bildirim olarak tamamen geçerli olacağını kabul eder ve AGRO Global tarafından söz konusu e-posta adresine gönderilen bildirimlerle ilgili her türlü ihtilaftan feragat eder. Aynı şekilde, Kullanıcı Hizmetleri ve/veya Web Sitesini kullanmaya devam ederse, bu Hüküm ve Koşulları zımnen kabul etmiş sayılacaktır.

12.2. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir maddesinin geçersiz ilan edilmesi durumunda, diğer maddelerin geçerliliği ve etkisi etkilenmeyecektir

12.3. Bu Hüküm ve Koşullar, Gizlilik Politikası ile birlikte, Web Sitesinin kullanımına ilişkin Siz ve AGRO Global arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur.

SÜRE VE FESİH

13.1. Her ne kadar hizmetlerin ve diğer içerik ve hizmetlerin sağlanması ilke olarak belirsiz bir süreye sahip olsa da Web Sitesi Hizmetlerin ve/veya herhangi bir içerik ve hizmetin sağlanmasını dilediği zaman sona erdirme veya askıya alma yetkisine sahiptir. Makul olarak mümkün olduğunda, Web Sitesi, Web Sitesi aracılığıyla hizmetlerin sağlanmasının sona erdirilmesini veya askıya alınmasını önceden bildirecektir. Söz konusu askıya alma ve/veya fesih, hiçbir şekilde Kullanıcı’nın Site’nin askıya alınmasından ve/veya feshinden kaynaklanabilecek zarar ve/veya kayıpların tazmin edilme talebine sebep değildir.

13.2. Kullanıcı, sadece [b] support@agroglobal.network [c] adresine e-posta göndererek, bu Hüküm ve Koşullarda ayrıntılı olarak anlatıldığı şekilde Hesabı kapatma isteğini belirterek kayıtlı olduğu posta kutusundan veya AGRO Global yasal adresine geçerli yazı göndererek Hesabının iptal edilmesini (hesabın kapatılmasını) talep edebilir. AGRO Global, sağlanan bilgilerin ve/veya Kullanıcı tarafından yapılan talebin doğruluğunu teyit etmek için belge ve/veya ek bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Söz konusu talep kabul edildiğinde, AGRO Global Hesabı kapatmaya ve erişim kimlik bilgilerini iptal devam edecek, bu da Kullanıcının tekrar erişemeyeceği anlamına gelir. Söz konusu Hesapla ilişkili kimlik ve e-posta bloke olmaya devam edecek, yani bu parametreler için yeni bir hesap oluşturamayacaksınız. İşlem bilgileri, yapısal bilgi olduğu için Web Sitesi’nin ömrü boyunca kalacak ve kullanıcıya ait özel bilgiler kapatıldığı andan itibaren en az iki yıl üst üste rapor olarak, yedek olarak veya AGRO Global’in artık gerekli olmadığını veya toplanma amacıyla artık ilgili olmadığını düşündüğü zamana kadar muhafaza edilecektir. Kullanıcı, söz konusu bilgilerin bir kopyasını support@agroglobal.network [d] adresine e-posta yoluyla, yalnızca kayıtlı olduğu posta kutusundan veya AGRO Global’in yasal adresine geçerli bir yazı ile talep edebilir, söz konusu rapor Şirket tarafından belirlenen süre içinde Kullanıcının daha önceki talepte belirttiği adrese e-posta veya yazı ekinde teslim edilecektir.

13.3. AGRO Global, fesih tarihinden en az otuz (30) gün önce güvenilir bir bildirimde bulunmak suretiyle, herhangi bir sebebe ihtiyaç duymadan Kullanıcı ile olan sözleşme ilişkisini ve dolayısıyla Hizmetin sağlanmasını önceden feshedebilir.

13.4. Kullanıcının, bu Koşullarda veya her Hizmet için geçerli olabilecek belirli koşullarda, sorumluluğu altındaki yükümlülüklerinden herhangi birinin ihlali AGRO Global tarafından uyum bildiriminin alınmasından itibaren beş (5) gün içinde giderilmemiş ise AGRO Global aşağıdakileri uygulama hakkı verecektir: (i) konunun otomatik olarak ve tamamen çözülmesini sağlamak; veya (ii) her iki durumda da sebep olunan zararın daha fazla tazmin edilmesi ile gereğinin yerine getirilmesini talep etmek.

13.5. Kullanıcının ödeme gücüne ilişkin nedenlerle erken fesih: AGRO Global, bir iflas talebine aracılık edilmesi, iflas başvurusunda bulunulması, ödemelerin durdurulması, mahkeme dışı önleyici anlaşmanın (APE) veya Kullanıcının ödeme gücünde veya bu Koşullara ve/veya her Hizmet için geçerli olabilecek sair koşullara göre üstlenilen yükümlülüklere uyma kabiliyetinde makul bir düşüş gösteren durumlarda uygulanabilir.

13.6. Bu durumda, AGRO Global, başka herhangi bir ek gereksinime gerek kalmadan bağlantıyı güvenilir bir şekilde çözme isteğini Kullanıcıya bildirmelidir. Bu seçeneğin kullanılması, Kullanıcı lehine, özellikle zararlar, kar kaybı veya dolaylı zararların ve benzer taleplerin tazmin edilmesi talebine gerekçe oluşturmaz.

KONUMU BELİRLE VE PAYLAŞ

14.1. Hizmetlerin sağlanması konuma bağlı olduğundan konumunuzun bilinmesi gerekir. Uygulamalarımızı her açtığınızda, kullandığınızda, mobil cihazınızla Web Sitemize girdiğinizde, Hizmetleri mevcut konumunuza uyarlamak için mobil cihazınızdan veya tarayıcınızdan gelen konum bilgilerini (örneğin enlem ve boylam) kullanırız. Bu bilgiler başkalarıyla paylaşılmaz. Ayrıca Hizmetler, Hizmetleri sağlamak için mobil cihazınızın “arka plan konumunu” kullanır. Arka planda konumu etkinleştirdiyseniz, Agrotoken uygulaması, uygulama ile doğrudan etkileşimde bulunmasanız bile zaman zaman cihazınızın konumu hakkında bize bilgi verecektir.

YATIRIM TAVSİYESİ VERİLMEMEKTEDİR

15.1. It is expressly established, and the user accepts that AGRO Global, through the Website, does not provide any type of investment advice in relation to the Services. AGRO Global may provide information on the price, range, v15.1. Kullanıcı, AGRO Global’in Web Sitesi aracılığıyla Hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir yatırım tavsiyesi sağlamadığını kabul eder. AGRO Global, kripto varlıklarının fiyatı, aralığı, oynaklığı ve kripto varlıklarını etkileyen olaylar hakkında bilgi sağlayabilir, ancak bu hiçbir şekilde finansal veya yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmeyecek ve bu şekilde yorumlanmamalıdır. Kripto varlıkları satın alma veya satma kararı tamamen Kullanıcının kararı olup AGRO Global bu kararın sonucunda maruz kalınan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.

VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

16.1. Her Kullanıcı, Web Sitesindeki faaliyetlerine karşılık gelen tüm yükümlülüklerden ve vergi ücretlerinden, bunlardan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu AGRO Global’e yüklemeden sorumlu olacaktır. AGRO Global, yürürlükteki yasalar tarafından belirlenen mali veya vergi yükümlülüklerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden ve/veya Kullanıcılardan kaynaklanan diğer yükümlülüklerin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu değildir.

BEYANLAR VE GARANTİLER

17.1. Kullanıcı, AGRO Global’in: (i) Hizmetlerin belirli amaçlar için yararlılığını garanti etmediğini; (ii) Hizmetlerin kullanılması sonucunda Web Sitesinin kullanıcıları ile Kullanıcı arasında kurulabilecek ilişkilerden sorumlu olmadığını; (iii) Veri ve/veya bilgilerin doğruluğundan ve/veya kullanıcıların veya Kullanıcıların Web Sitesine girdiği içeriklerin yasallığından sorumlu olmadığını; (iv) Web Sitesinin kullanıcılarının kimliğini veya kullanıcıların kendileri hakkında sağladığı verilerin doğruluğunu, geçerliliğini ve/veya gerçekliğini doğrulama yükümlülüğünün bulunmadığını; ve (v) herhangi bir kriptoaktif piyasayı garanti etmediğini kabul eder ve bu nedenle Kullanıcı, böyle bir piyasanın olmaması nedeniyle maruz kalabilecek her türlü zarardan dolayı AGRO Global’i sorumlu tutmaz.

17.2. Kullanıcı, (i) Hizmetlerin kullanımının münhasır ve özgü sorumluluğu ve ticari riski altında gerçekleştirildiğini; (ii) Hizmetleri bir bütün olarak mevcut yönetmeliklere ve gelecekte çıkarılacak ve geçerli diğer kanun, kararname, karar, hüküm ve hükümet kararlarına uygun olarak kullanacağını; (iii) bu Koşulları kabul etme ve Hizmetlerin sağlanmasından doğan tüm yükümlülüklere uyma konusunda tam yetkiye sahip olduğunu; (iv) Kullanıcı personelinin hiçbirisi, itibarına zarar da dahil olmak üzere AGRO Global’e zarar verebilecek şekilde hareket etmeyeceğini veya herhangi bir açıklama yapmayacağını veya hareket etmeyeceğini; ve (v) bu maddede belirtilen herhangi bir garantinin ihlali sonucu maruz kalınan zararları ile ilgili olarak AGRO Global’ı tazmin edeceğini beyan ve garanti eder.

GENEL

18.1. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir maddesinin geçersizliğinin ilan edilmesi durumunda, diğer maddelerin geçerliliğini ve etkisini etkilenmeyecektir.

18.2. AGRO Global’in, Kullanıcının bu Koşulların herhangi bir hükmünü ihlal etmesine ilişkin toleransı, uyumluluk talep etme haklarından feragat ettiği şeklinde anlaşılamaz.

18.3. Kullanıcı, bu Hüküm ve Koşulların kabulünün AGRO Global ile Kullanıcı arasında herhangi bir ortaklık, yetki, franchise veya istihdam ilişkisi oluşturmadığını kabul ve beyan eder.

18.4. Aşağıdaki adres AGRO Global için ayarlanmıştır: [*].

18.5. Web Sitesi ile ilgili ekranların içeriği ile Kullanıcının Hesabına erişmesine ve Hesabını kullanmasına izin veren programlar, veritabanları, ağlar ve dosyalar, AGRO Global’in münhasır mülkiyetinde olup yasalar ve uluslararası telif hakkı anlaşmaları, ticari markalar, patentler, modeller ve endüstriyel tasarımlarla ilgili anlaşmalar tarafından korunmaktadır.

18.6. Hizmetlerin sağlanması ve bu Hüküm ve Koşullar, Arjantin Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Kullanıcı, Buenos Aires Şehri adli Mahkemelerinin yargı yetkisini kabul ettiğini, diğer yargı yetki ve / veya yetkilerinden feragat ettiğini beyan eder.

MEVCUT İLETİŞİM KANALLARI

1.1. Kullanıcı, mevcut olduğu ölçüde, diğerlerinin yanı sıra sohbetler ve tartışma forumları gibi mevcut iletişim kanallarını (bundan böyle “Kanallar” olarak anılacaktır) sorumluluk sahibi ve doğru bir şekilde ve yürürlükteki düzenlemelere uygun şekilde kullanmalıdır.

1.2. Kullanıcı tarafından Kanallar aracılığıyla gönderilen her mesajın içeriği yegane ve münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. AGRO Global, Kullanıcı tarafından Kanallarda yapılan ve/veya yayınlanan her mesajın kişisel verilerinin ve/veya içeriğinin doğruluğunu garanti etmez. Kullanıcı, Kanallara erişimin ve/veya kullanımının her halukarda münhasır ve yegane sorumluluğu altında gerçekleştiğini kendi isteği ile kabul eder.

1.3. AGRO Global, bu Hüküm ve Koşullara uymayan veya Hizmetlerin ve/veya Kanalların normal işleyişini ihlal eden eylemlerde bulunanlara önceden bildirimde bulunmaksızın Kanalları ve/veya Hizmetleri ve/veya Web Sitesini geçici veya kalıcı olarak askıya alma hakkını saklı tutar.

1.4. Kullanıcı, aşağıdaki davranışların kesinlikle yasak olduğunu kabul ve beyan eder: (i) kaba / müstehcen, ayrımcı ve/veya saldırgan dil kullanmak; (ii) AGRO Global müşterileri de dahil olmak üzere bir Kullanıcıya ve/veya üçüncü taraflara yapılan taciz, tehdit, hakaret yoluyla her türlü kişisel saldırı; (iv) yasalara, ahlaka ve iyi örf ve adetlere aykırı davranışlar; (v) saldırgan, karalayıcı, leke düşüren, iftira niteliğinde, yanlış, ayrımcı, pornografik, şiddet içeren, aşağılayıcı, tehdit edici, yasa dışı veya sağlığa zararlı davranışları teşvik eden ve/veya herhangi bir şekilde ihlal eden mesajlar, resimler ve hiper bağlantılar yayınlamak ve AGRO Global ve/veya AGRO Global müşterileri de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının doğrudan veya dolaylı olarak ihlalinin yanı sıra üçüncü kişilerin mahremiyeti ve/veya hassasiyetini incitebilecek ve/veya etkileyebilecek mesajlar yayınlamak; (vii) AGRO Global tarafından açıkça izin verilenler dışında, Kanallar aracılığıyla veya Kanalların kullanımı yoluyla her türlü ürün, hizmet ve/veya faaliyeti tanıtmak, pazarlamak, satmak, yayınlamak ve/veya teklif etmek; (viii) Kanalların iletişim alanının bedelli veya ücretsiz olarak satışı, kiralanması veya tahsisi; (ix) herhangi bir şekilde reklam içeren mesajlar yayınlamak; (x) bilgisayar virüslerinin, kötü amaçlı yazılımların, casus yazılımların, fidye yazılımlarının kullanılması veya gönderilmesi ve/veya Hizmetlerin ve/veya Kanalların veya bilgisayar donanımının normal çalışmasına zarar veren veya zarar verebilecek herhangi bir eylemin gerçekleştirilmesi veya AGRO Global ve/veya AGRO Global müşterileri dahil olmak üzere üçüncü taraf yazılımların kullanılması veya gönderilmesi; (xi) IP adreslerini, e-postaları ve/veya Kullanıcıyı veya bilgisayar ekipmanını tanımlamaya yönelik diğer teknik araçları maskelemeye ve/veya tahrif etmeye veya gizlemeye yönelik eylemler; (xii) başka bir Kullanıcının gizliliğini ihlal eden veya 25,326 sayılı Kanun kapsamındaki haklarını ihlal eden eylemler; (xiii) sahibinin açık rızası olmadan kişisel verilerin yayınlanması; (xiv) ülkede yürürlükte olan mevzuatı ihlal eden ve/veya bir Kullanıcının ve/veya AGRO Global müşterileri de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin hassasiyetine zarar verebilecek materyallerin iletilmesi veya ifşa edilmesi; (xv) fikri ve/veya sınai mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden her türlü içeriğin yayınlanması.

1.5. AGRO Global’in, Kanalları kontrol etme veya Kullanıcının kullanımını kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Ancak, AGRO Global’in kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı tarafından önerilen ve/veya yayınlanan ve içerdiği hükümler itibariyle bu Hüküm ve Koşullarda yer alan ve/veya Hizmetlerin özelliklerine, amacına ve/veya kalitesine uygun olmayan ve/veya yetersiz bulduğu içerikleri ve/veya mesajları yayınladıktan sonra yayınlamama veya kaldırma hakkını saklı tutar.

1.6. AGRO Global, Kanalların işleyişinin mevcudiyetini ve devamlılığını garanti etmez ve her Kullanıcının mesajlarında yer aldığı içerik veya bilgilerin yok edilmesinden, değiştirilmesinden veya ortadan kaldırılmasından sorumlu değildir.

1.7. Her Kullanıcı kendi beyanlarından, sözlerinden, görüşlerinden ve Kanallar aracılığıyla gerçekleştirdiği her türlü eylemden münhasıran ve kişisel olarak sorumludur.
Beyanınız:

AGRO’nun toplu yatırım planı veya güvenlik veya birimleri olan bir işletmeler tröstü olmadığını kabul ediyorsunuz.

Siz, ortaklarınız, ticari girişimleriniz (hak sahibi olduğunuz) veya aile üyeleriniz, Birleşmiş Milletler veya başka bir yargı yetkisi tarafından yayınlanan herhangi bir yaptırım veya terör listesinde değilsiniz.

Siz, bağlı kuruluşlarınız, ticari girişimleriniz (hak sahibi olduğunuz) veya aile üyeleriniz daha önce herhangi bir suç işlemediniz ve AGRO’yu doğrudan veya başka bir şekilde satın almak için herhangi bir suç geliri veya vergi borcu (sizin veya başka bir şekilde) kullanmadınız.

AGRO’nun veya ilgili kuruluşlarının, iştiraklerinin, lehtarlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin size herhangi bir yatırım veya finansal tavsiye vermediğini, kendi özgür iradenizle hareket ettiğinizi ve bağımsız finansal ve yasal haklarınızı kullandığınızı ve talep ettiğinizi ve gerektiğinde profesyonel tavsiye veya benzer önerilere baş vurduğunuzu kabul ediyorsunuz

Mali danışman

Tanıtım belgesinde yer alan hiçbir bilgi, AGRO’yu işletmek için ticari, finansal, vergisel, yasal veya genel tavsiye niteliğinde değerlendirilmemelidir. Tüm rakamlar veya finansal tahminler açıklayıcı olup sadece bilgi amaçlıdır ve fiili veya gelecekteki sonuçların veya performansın garantisi veya temsili olarak kabul edilmemelidir. Herhangi bir AGRO satın alımı, getiri sağlamaya yönelik bir yatırım yerine, AGRO ile işbirliği yaparak daha sürdürülebilir tarım arazilerinin satın alınmasına katkıda bulunmak olarak görülmelidir; ayrıca kripto para biriminin satışının veya satın alınmasının yasak olduğu yargı alanında vatandaş veya mukim (vergi veya başka bir şekilde) olmadığınızı beyan ediyorsunuz.